Акціонерне Товариство "Львівелектромаш"
 
 
Особлива Інформація Емітента Цінних паперів
ВІДОМОСТІ про зміну типу акціонерного товариства
Деталі розміщення із застосуванням ЕЦП:https://drive.google.com/file/d/1pbLWoCovxxtfU7sqYFiNUNnKHFXfiDHl/view?usp=sharing
Дата розміщення:03 червня 2019 року


Особлива Інформація Емітента Цінних паперів
ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента - Правління
Деталі Інформації із застосуванням ЕЦП:https://drive.google.com/file/d/19m93IWf-_x9ci11uJ2e1iN_sWgCP99ub/view?usp=sharing
Дата розміщення: 15 квітня 2019 року
Особлива Інформація Емітента Цінних паперів
Відомості про зміну акціонерів яким належать голосуючі акції,розмір пакета яких стає більшим,меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій.
Деталі інформації із застосуванням ЕЦП: https://drive.google.com/file/d/126UX81jhFPjDnKisN4eJhMkfuG8liyQy/view?usp=sharing
Дата Розміщення 12 квітня 2019 року
Особлива Інформація Емітента Цінних паперів.
Зміна відомостей про посадових осіб Наглядової Ради Товариства
Деталі інформації із застосуванням ЕЦП:https://drive.google.com/file/d/1HAY04pJi5tTG8sz8DCQKDQ2hV79i8bVx/view?usp=sharing
Дата Розміщення 12 квітня 2019 року.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Львівелектромаш» станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, які відбудуться 12.04.2019 року-
У відповідності до ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Публічне акціонерне товариство «Львівелектромаш» (далі – Товариство) не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, які відбудуться 12.04.2019 року: 1) загальна кількість акцій - 4935400 штук; 2) загальна кількість голосуючих акцій - 4408199 штук.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме на 08.04.2019 року.
Деталі формування Інформації із застовуанням ЕЦП:https://drive.google.com/file/d/1PDvXjzsjt4MWACvU8bYftWEQEV2oF60g/view?usp=sharing
Дата Розміщення 10 квітня 2019 року.
Річна Регулярна Інформація Емітента цінних паперів ПАТ "Львівелектромаш"за 2018 рік
Деталі та повна інформація тут: https://docs.google.com/document/d/1_uJhVDjYRHURVVV216LMuDXa4GHUBP6lbfa_v5o3qrY/edit
Дата розміщення 07 березня 2019 року .
Оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівелектромаш" у 2019 році.
Деталі та повна інформація тут: https://docs.google.com/document/d/123JvdICkFe1Q_cqBFLa3xSOtKEdvpvrW4xXeDnwy3c4/edit
Дата розміщення 05 березня 2019 року.
 

Richnyi Zvit 2017.pdf

Размер файла: 1.02 мб

Регулярна Річна Інформація Емітента Цінних Паперів ПАТ "Львівелеткромаш" за 2017 рік

 
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівелектромаш"
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівелектромаш"
 Протокол загальних зборів акіонерів - 29.04.2013
 

              Річна інформація ПАТ "Львівелектромаш"

<span>&nbsp;</span>Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2011 рік
 Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2011 рік
Річна інформація 2011 рік 
 
&nbsp;Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2012 рік
 Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2012 рік
Річна Інформація 
 
&nbsp;Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2013 рік
 Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2013 рік
Річна Інформація 2013 
 
Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2014 рік&nbsp;
Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2014 рік 
Річна Інформація 2014 
 
Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2015 рік&nbsp;
Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2015 рік 
Річна Інформація 2015 
&nbsp;Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2016 рік
 Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2016 рік
Річна Інформація 2016 
 

       Особлива Інформація ПАТ "Львівелектромаш"

&nbsp;Відомості про зміну складу посадових осіб емітента-29.04.2013
 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента-29.04.2013
Особлива Інформація 2013 
 

                       Загальні Збори Акціонерів

11.03.2010 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів&nbsp;
11.03.2010 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
Загальні Збори Акціонерів 2010 
 
14.04.2011 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів&nbsp;
14.04.2011 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
Загальні Збори Акціонерів 2011 
 
&nbsp;04.11.2011 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 04.11.2011 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори акціонерів 2011 
&nbsp;08.10.2012 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 08.10.2012 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори Акціонерів 2012 
 
&nbsp;12.03.2013 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 12.03.2013 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори Акціонерів 2013 
 
&nbsp;21.03.2014 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 21.03.2014 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори Акціонерів 
 
&nbsp;26.03.2015 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 26.03.2015 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори Акціонерів 2015 
&nbsp;23.03.2016 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 23.03.2016 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори Акціонерів 2016 
 
&nbsp;22.03.2017 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 22.03.2017 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори Акціонерів 2017 
 
&nbsp;Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018
 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018
Загальні Збори Акціонерів 2018 
 

©2018 ПАТ "Львівелектромаш"