Акціонерне Товариство "Львівелектромаш"
Особлива Інформація Емітента Цінних паперів
ВІДОМОСТІ про зміну типу акціонерного товариства
  Інформація за посиланням:https://docs.google.com/document/d/1YZNew_OwhltS6LirNypm_LqAtjoF2flE/edit
  Деталі розміщення із застосуванням ЕЦП:https://drive.google.com/file/d/1pbLWoCovxxtfU7sqYFiNUNnKHFXfiDHl/view?usp=sharing
  Дата розміщення:03 червня 2019 рокуОсоблива Інформація Емітента Цінних паперів
ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента - Правління
Інформація за посиланням:https://docs.google.com/document/d/1mLnJacyzPwuVN6u93wI22_ETr_7im0A_bwmEHYrDcN8/edit
Деталі Інформації із застосуванням ЕЦП:https://drive.google.com/file/d/19m93IWf-_x9ci11uJ2e1iN_sWgCP99ub/view?usp=sharing
Дата розміщення: 15 квітня 2019 року
Особлива Інформація Емітента Цінних паперів
Відомості про зміну акціонерів яким належать голосуючі акції,розмір пакета яких стає більшим,меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій.
Інформація за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1aP3hGih-WfYd_ylzPg0asAhqxUknSh0EDZZLCJ0W51c/edit
Деталі інформації із застосуванням ЕЦП: https://drive.google.com/file/d/126UX81jhFPjDnKisN4eJhMkfuG8liyQy/view?usp=sharing
Дата Розміщення 12 квітня 2019 року
Особлива Інформація Емітента Цінних паперів.
Зміна відомостей про посадових осіб Наглядової Ради Товариства
Інформація за посиланням:https://docs.google.com/document/d/1xKEET7N3r7cKXma23yCTgSGAAj-X5bKvZXCXuYfLgDE/edit
Деталі  інформації із застосуванням ЕЦП:https://drive.google.com/file/d/1HAY04pJi5tTG8sz8DCQKDQ2hV79i8bVx/view?usp=sharing
Дата Розміщення 12 квітня 2019 року.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій  Публічного акціонерного товариства «Львівелектромаш» станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, які відбудуться 12.04.2019 року-
У відповідності до ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Публічне акціонерне товариство «Львівелектромаш» (далі – Товариство) не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, які відбудуться 12.04.2019 року: 1) загальна кількість акцій - 4935400 штук; 2) загальна кількість голосуючих акцій - 4408199 штук.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме на 08.04.2019 року.
Деталі формування Інформації із застовуанням ЕЦП:https://drive.google.com/file/d/1PDvXjzsjt4MWACvU8bYftWEQEV2oF60g/view?usp=sharing
Дата Розміщення 10 квітня 2019 року.
Річна Регулярна Інформація Емітента цінних паперів ПАТ "Львівелектромаш"за 2018 рік
Деталі та повна інформація тут: https://docs.google.com/document/d/1_uJhVDjYRHURVVV216LMuDXa4GHUBP6lbfa_v5o3qrY/edit
Дата розміщення 07 березня 2019 року .
Оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівелектромаш" у 2019 році.
Деталі та повна інформація тут: https://docs.google.com/document/d/123JvdICkFe1Q_cqBFLa3xSOtKEdvpvrW4xXeDnwy3c4/edit
Дата розміщення 05 березня 2019 року.
 

Richnyi Zvit 2017.pdf

Размер файла: 1.02 мб

Регулярна Річна Інформація Емітента Цінних Паперів ПАТ "Львівелеткромаш" за 2017 рік

 
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівелектромаш"
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівелектромаш"
 Протокол загальних зборів акіонерів - 29.04.2013
 

              Річна інформація ПАТ "Львівелектромаш"

<span>&nbsp;</span>Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2011 рік
 Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2011 рік
Річна інформація 2011 рік 
 
&nbsp;Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2012 рік
 Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2012 рік
Річна Інформація 
 
&nbsp;Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2013 рік
 Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2013 рік
Річна Інформація 2013 
 
Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2014 рік&nbsp;
Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2014 рік 
Річна Інформація 2014 
 
Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2015 рік&nbsp;
Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2015 рік 
Річна Інформація 2015 
&nbsp;Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2016 рік
 Річна інформація, завантажена з сайту stockmarket.gov.ua - 2016 рік
Річна Інформація 2016 
 

       Особлива Інформація ПАТ "Львівелектромаш"

&nbsp;Відомості про зміну складу посадових осіб емітента-29.04.2013
 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента-29.04.2013
Особлива Інформація 2013 
 

                       Загальні Збори Акціонерів

11.03.2010 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів&nbsp;
11.03.2010 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
Загальні Збори Акціонерів 2010 
 
14.04.2011 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів&nbsp;
14.04.2011 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
Загальні Збори Акціонерів 2011 
 
&nbsp;04.11.2011 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 04.11.2011 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори акціонерів 2011 
&nbsp;08.10.2012 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 08.10.2012 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори Акціонерів 2012 
 
&nbsp;12.03.2013 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 12.03.2013 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори Акціонерів 2013 
 
&nbsp;21.03.2014 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 21.03.2014 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори Акціонерів 
 
&nbsp;26.03.2015 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 26.03.2015 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори Акціонерів 2015 
&nbsp;23.03.2016 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 23.03.2016 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори Акціонерів 2016 
 
&nbsp;22.03.2017 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 22.03.2017 - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальні Збори Акціонерів 2017 
 
&nbsp;Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018
 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018
Загальні Збори Акціонерів 2018 
 

©2018 ПАТ "Львівелектромаш"